blank

Kilometerheffing ongrondwettelijk?

Is de kilometerheffing met het oog op het gelijkheidsbeginsel ongrondwettelijk? Die vraag wordt (opnieuw) door de UPTR naar voor geschoven en daar gaat het Grondwettelijk Hof zich nu over buigen.

De kilometertaks wordt toegepast op de voertuigen voor goederentransport met een GVW van meer dan 3,5 ton. Maar is die maatregel tegenstrijdig met het gelijkheidsbeginsel dat bepaalt dat elke verschillende aanpak van identieke situaties een overtreding van dit principe is als dat verschil niet objectief en redelijk gerechtvaardigd is? De UPTR wijst erop dat ze altijd al heeft aangeklaagd dat het beperkte toepassingsveld van de heffing een overtreding van dit gelijkheidsbeginsel is. De taks geldt immers niet voor landbouwvoertuigen en voertuigen met een GVW van minder dan 3,5 ton, zelfs niet wanneer die worden ingezet voor het vervoer van goederen over de openbare weg. In november 2019 besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik om de kwestie aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen. Dit moet binnenkort nu dus een uitspraak doen. Wordt vervolgd.

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo
blank